Klar, parat, søg!

28. september 2020
Søgning på internettet er en integreret del af hverdagen for langt de fleste mennesker. Og det gælder også elever i indskolingen. Hvis man i børnehøjde skal kunne forstå noget så abstrakt og digitalt som søgning på internettet, er det nødvendigt at gøre det konkret og overskueligt. Hør, hvordan Charlotte Rytter mener, man kan arbejde med internetsøgning med de yngste i skolen.