Multikulturel litteratur

14. april 2021 14:51
Nadia Mansour er Ph.d. og adjunkt i Forskningscenter for pædagogik og dannelse samt Forskningscenter for ledelse, organisation og samfund hos VIA University College i Aarhus. Nadia Mansour forsker i multikulturelle tekster i danskfaget og har bl.a. påvist, at læsning af multikulturel litteratur kan berige danskfaget med kulturelt ansvarlig didaktik i et diversitetsperspektiv, der ikke alene inkluderer minoriteters livsverden, men alle elevers erfaringer og holdninger. Vi har inviteret Nadia Mansour i studiet hos Lærestreger for at høre mere om, hvad det betyder, og hvordan man helt praktisk griber det an. Hvilke tekster og forfattere kan man inddrage, hvor finder man dem, og hvordan kan undervisning i multikulturel litteratur tage sig ud?