Situationsbaseret skrivning på mellemtrinnet

5. oktober 2021 14:54
Dette Live fra forlaget-webinar er et kursus i skrivehæfterne SkriveSituationer 1 & 2. På det livestreamede kursus vil forfatterne Minea Neigaard og Karina Kiær med udgangspunkt i de to hæfter introducere til den norske skriveforsknings begreber skriveformål, skriveordrer, skriverammer og skrivemakker indenfor skrivning på mellemtrinnet gennem eksempler fra de to hæfter. De præsenterer læremidlets fire faser og de steder, der skal skrives til og viser eksempler på, hvordan der arbejdes med feedback med skrivemakker.